Phục Hình Tháo Lắp

     Răng giả tháo lắp (răng giả lấy ra bỏ vào) : Răng giả tháo lắp hay hàm giả dùng thay thế cho răng mất. Hàm giả gồm có phần nền bằng: khung kim loại, nhựa acrylic hay nhựa mềm Biosoft và phần răng nhựa hoặc sứ. *  Có 2 Read more…