Sám hối

Có 4 bà sơ chết, lên thiên đàng.
Chúa bảo:
– Các con hãy nói lí do khiến các con phải lên trên này cho ta nghe !!!
Bà sơ thứ nhất:
– Con chết vì con đã nhìn phải cái đó của đàn ông.
Chúa:
– Ồ không sao! Con hãy đến rửa mắt ở chậu nước thánh kia.
Bà sơ thứ hai:
– Con chết vì đã cầm vào cái đó của đàn ông.
Chúa:
– Thế con hãy ra rửa tay ở chậu nước thánh kia.
Bà sơ thứ ba chuẩn bị phát biểu thì bà thứ tư ngăn:
– Chúa ơi … hãy để con súc miệng đã trước khi mụ ta nhúng cả cái mông vào chậu nước thánh …

Share:

Leave a Reply