Danh mục khác

Tiêm phòng bệnh sởi – rubella – quai bị

1. Có những loại vắc xin sởi nào? – Hiện nay, trên thế giới có hàng chục loại vắc xin sởi dưới dạng vắc xin đơn hoặc vắc xin phối hợp (sởi-rubella hoặc sởi-quai bị-rubella). – Hầu hết các vắc xin được trình bày dưới dạng vắc xin đông khô đi kèm với dung môi….