Bảng giá

Bảng giá (cập nhật ngày 09/02/2015)

BẢNG GIÁ KHÁM VÀ TƯ VẤN: MIỄN PHÍ NHA CHU & VÔI RĂNG Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm 150.000 – 250.000 VNĐ/ 2 hàm Nạo túi nha chu 100.000 VNĐ/răng Rạch abces 100.000 VNĐ/răng Phẫu thuật nạo túi nha chu 800.000 VNĐ/răng Cắt nướu 800.000 VNĐ/răng Ghép nướu 1.800.000 VNĐ NHỔ RĂNG Răng…